به وب سایت اطلاع رسانی اتحادیه بارفروشان مشهد خوش آمدید!

با آماده سازی بسترهای مختلف ارتباطی و به روز نمودن ساختار سیستم اطلاع رسانی و همچنین بهره مندی از دانش روز بر آن شدیم تا جهت اطلاع رسانی به اعضا از تمامی امکانات موجود استفاده کنیم .

اخبار

شروع یک فعالیت حرفه ای در صنف بارفروشان

اولین گام برای پیوستن به صنف بزرگ بارفروشان اخذ پروانه کسب است برای بهترین بودن و ایجاد اعتماد و قرارگیری در میان اعضای اتحادیه صنف بارفروشان همین حالا اقدام کنید و مپدارک خود را تکمیل کنید.

صدور پروانه